Gelişen teknolojik hamleler, yaşadığımız ortamları daha iyi inşa etme ve deneyimleme adına bize fırsatlar sunuyor. Sunulan fırsatlarda sürdürülebilirlik, dönüşüm ve entegrasyon gibi kavramlarından sıkça söz edilir oldu. Yapay zekânın gelişmesiyle her alanda olduğu gibi birtakım roller değişti, birtakım roller evrildi. Nihayetinde en temelde düşünme ve inşa etme şeklimiz gelişti, sınırlar görünmez olmaya başladı. Her alanda olduğu gibi savaşların da şekli değiştiği için savaşın harap ettiği bir şehri yeniden inşa etme ihtiyacı için gösterilen çabalar da paralel olarak gelişti.

AI, yitirdiğimiz/ harap ettiğimiz ortamın daha iyi bir versiyonunu şekillendirmeye yardımcı olabilir

Tarihte yaşanan örneklere kısa bir göz attığımızda yapılan savaşlarda bir kentin kültürel eserleri, kentsel dokularına derinden gömülmüş kimliğinin kasten hedef alındığını görebiliriz.

Kimlik, kentsel yıkım ve yeniden yapılanma birbiriyle bağlantılı olsa da, karar vericiler gelecek planları önerirken bu görüşü ihmal edebiliyor. Yeniden yapılanma projeleri genellikle hasarlı yapının fiziksel boyutuna odaklanıyor. Ana hedefi bu olduğunda kaçınılmaz olarak şehrin yıkılmış kimliğini ve özellikle mekansal ve sosyo-kültürel boyutları görmezden geliniyor. Bu noktada yapay zekâ, savaş sonrası şehirleri haritalamada hayati bir önem taşıyor.

yapay zeka haritalandırma
Yapay zekânın yeniden yapılanmada kullanımı

Reparametrize Studio bir süredir bu konuyu “ Savaş Sonrası Suriye’yi yeniden kodlamak ” başlıklı araştırmalarında haritalandırmış. 3B tarama gibi veriler üretmek için en son teknolojilere dayanan projeleri, mevcut tahrip edilmiş kentsel dokuyu analiz ediyor ve yeniden yapılandırılması gereken alanları vurguluyor. Veriler, geçmiş anıları ve gelecekteki gelişmelerden beklentileri hakkında sorgulanan yerel vatandaşlar ve mültecilerden elde edilmiş.

humus-suriye
Savaş sonrası Suriye’nin Humus şehri

Al sadece fiziksel anlamda değil, insanların anılarına ve deneyimlerine dayanarak orada olmayan bir alanı yeniden yaratabiliyor. Bunu gerçekleştirmek için toplu belleğe güvenerek, kayıp veya bazen unutulmuş tarihi bir kentsel çevreyi yeniden yaratabiliyor. 

[button color=”red” size=”normal” alignment=”center” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://www.gelecekburada.net/teknoloji-ile-hayatta-kalan-suriyeli-savas-magdurlari/”]Teknoloji ile Hayatta Kalan Suriyeli Savaş Mağdurları[/button]

Antik kentlerin ve eserlerin kopyalarını yeniden inşa edebiliyor

Bu sistemler mevcut dijital mimariyi ve kültürü yeniden inşa etmenin yanı sıra, doğru kullanıldığı takdirde insan yaşamının ve şehirlerin geleceğini iyileştirebilir. Savaş sonrası yeniden yapılanma için kalkınma planları oluşturmak ya da sıfırdan yeni planlar hazırlamak yerine mevcut kentsel dokuya dayanarak yararlı veriler üretebilir. Böylece yetkililer harap ya da mevcut şehrin sosyal ve kültürel anlamda potansiyelini keşfetmeye hazır olabilir. Yok edilenden ziyade var olana yönelmek insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı, gelişmiş bir kentsel dokuyu yeniden inşa edebilir.

yapay zeka haritalandırma
Yapay zekâ kullanılarak yapılan haritalandırma işlemi

AI teknolojisi insanların ihtiyaçlarını, yaşam tarzlarını, davranışlarını ve kültürlerini derinlemesine anlamak için yerel toplulukların katılımını gerektiriyor. Sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir yöntem olarak değerlendirilen yaklaşım, haritalama ve anketlerden faydalanarak insanların istek ve beklentilerine erişerek önemli tasarım kararları verebilir. Görüldüğü üzere kültür, bellek, entegrasyon, uyarlanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kavramları olan yeni teknolojiler, hayatımızın her alanında önemli müdahaleler sağlayabilir. 

Kaynak: archdaily

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir