AB ülkelerinden bilim insanları bir araya gelerek uzun vadeli gıda güvenliği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişimininin önüne geçmek için Ortak Tarım Politikası (OTP)Com­mon Ag­ri­cul­tural Policy (CAP) reformunu gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu, 2020 sonrası için de OTP’nin yola çıktığı vizyonunu koruyarak, çevreye zarar vermeden iyileştirilmesi yönünde acil eylem planları önerdi. Önerlerin kabul edilmesi halinde gezegene dost tarım yapılarak doğa tahribatı engellenecek. 

Ortak Tarım Politikası

Mevcut OTP biyolojik çeşitlilik ve iklim acil durumları üzerinde dururken kırsal alanların sosyo-ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. OTP yaygın biyolojik çeşitlilik kaybına, iklim değişikliğine, toprak ve arazi bozulmasına neden olan uygulamaları finanse ediyor. 2020 sonrası AB bütçesine ilişkin tartışmalar gündemde soru işaretleri yaratırken çiftliklerin, yeşil alanların, arazilerin hangi koşullarda süspanse edileceği bilinmiyor.

otp hedefleri

OTP’nin 9 hedefi:

  1. Çiftçilere adil bir gelir sağlamak,
  2. Rekabeti artırmak,
  3. Besin zincirindeki gücü yeniden dengelemek,
  4. İklim değişikliği eylemi,
  5. Çevre bakımı,
  6. Manzaraları ve biyolojik çeşitliliği korumak,
  7. Kuşakların yenilenmesini desteklemek,
  8. Canlı kırsal alanlar,
  9. Gıda ve sağlık kalitesini korumak.

Bilim insanlarının izlemeden uygulamaya kadar sunduğu eylemler Avrupa’daki doğayı korumak için hayati adımlar. Sundukları planlar tarımın ekolojik geçişi için bir reçete görevi görüyor. Her ne kadar bu politika Avrupa için söz konusu olsa da kelebek etkisi yaratabilir. Bunu başarmak için OTP’nin yıkıcı uygulamaları finanse etmeyi bırakması ve çiftçilerin doğa dostu çiftçiliğe geçişi için desteğini artırması gerekiyor. Örneğin, tarım arazilerinin %10’unun, çitlerin, çiçek şeritlerinin veya nadas arazilerinin doğal yaşam alanlarına ayrılmasını istiyorlar. Ayrıca sadece çevre dostu tarıma geçiş için çiftçilere tahsis edilmiş özel fonlar olması gerektiğini düşünüyorlar.

Birçok disiplinden bilim insanı dilekçe yayınladı

Yirmi bir ekolog, ekonomist ve ziraat bilimci uygulama kağıdını hazırladılar ve geçen yıl sonbaharda internette bir dilekçe şeklinde yayınladılar. 27 AB ülkesinden 3.600’den fazla bilim insanı, bazıları toplumdan ve kamu yetkililerinden tanınmış insanlar dilekçeyi imzaladı. Metnin daha derinlemesine bir versiyonu, özel uygulama önerileri ile People ve Nature dergisinin son sayısında yer alıyor.

Eylem, Alman Bütünleştirici Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi (iDiv), Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi (UFZ) ve Rostock Üniversitesi‘nden araştırmacılar tarafından koordine edildi. Tarımı sürdürülebilir kılmak için OTP’yi destekleyen AB’nin kendisiyle çelişir bir şekilde bütçe kısıtlamaları getirmesi güven kaybına yol açmıyor değil. Tarım-Çevre-İklim Önlemleri dahil Kırsal Kalkınma Programları için bütçe kesintileri özellikle endişe verici.

OTP’nin iyi tasarlanması ve uygulanması bu tarz politikaların çevre yanlısı tarım uygulamalarını desteklemede ne kadar etkili olduğunu kanıtlayacaktır. Finlandiya gibi balçıklardan zambaklar yetiştiren ülkelerde bu tür önlemlerin önemini çokça vurgulamak gerekiyor. Bu nedenle, etkili uygulamanın önündeki engelleri, yetersiz finansmanla artırmak yerine yeterli bütçe ile ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek kaçınılmaz olacak.

Kaynakça: helsinki.fi

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.