Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, 2030 yılına kadar CO2 emisyonu azaltımlarının çoğunun, bugün piyasada bulunan teknolojilerden sağlanması planlanıyor. Her sektör özelinde 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak çok önemli bir çaba gerektiriyor. Enerji sektörü bu hedefe ulaşmaya giden yolda kilit rol oynarken teknoloji, karbon nötrlüğün elde edileceği süreçte şaşırtıcı olmayan bir şekilde kritik öneme sahip. Bu haftaki içeriğimizde, Dünya’nın dört bir yanında iklim değişikliğine yönelik geliştirilen çözümler için ‘yapay zekâ’ destekli girişimleri ele alacağız.

Dünyanın her yerindeki iş liderlerinin, işletmelerinin iklim üzerindeki etkisini incelemesi gerektiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra küresel ısınmanın gezegenimizi etkileyen kritik tehditlerine yanıt vermeleri gerekiyor. Danışmanlık firması Boston Consulting Group, önümüzdeki on yılın sonuna kadar karbon emisyonlarını %50 oranında azaltmamız gerektiğini vurguluyor.

“Ölçemediğimiz şeyi azaltamayız. Şirketlerin iklim eylemi, gerçek hedeflerimizle uyuşmuyor. Bunun ana nedenlerinden biri, şirketlerin iklim etkilerini doğru bir şekilde ölçmemeleri ve zaman içinde yeterince takip etmemeleridir. Neyse ki bu duruma yardımcı olacak araçlar ve teknikler var ve en güçlülerinden biri yapay zekâ.” BCG Genel Müdürü ve Ortağı Charlotte Degot

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve tabii karbon sıfır hedefini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yapay zekâ girişimlerini neler mi dersiniz? Gelin birlikte inceleyelim.

Sınırların Ötesinde

Kaliforniya merkezli Beyond Limits, dünyadaki karmaşık iş zorluklarının üstesinden gelmek için gelişmiş bilişsel kapasiteli yapay zekâ (AI) çözümleri sunuyor. Sürekli değişen alan koşullarının gerektirdiği esneklik, akıl yürütme ve özerklik unsurlarını ele alan şirket, insan sezgisini taklit etmek için derin öğrenme ve makine öğrenimi teknolojilerini sembolik yapay zekâ ile birleştirerek hibrit bir teknoloji çözümü sunuyor.

AI, karşılaştığı sorun hakkında sonuç çıkarmak için eğitimli uzman bilgisinin yanı sıra sensörlerden ve sinir ağlarından gelen çıktıları kullanan bilişsel bir motor kullanıyor. Otonom izleme adı verilen bir teknikle geleneksel sistemlerin olağan hesaplama karmaşıklıklarından kaçınıyor.

Şirketin felsefesi; beynin, yerel öğrenme ve doğuştan gelen bilginin bir tamamlayıcısını kullanarak sorunları çözmek için kendi kendini organize eden farklı ancak etkileşimli modüllerden oluştuğu fikrine odaklanıyor. Bu düşünceden yola çıkan şirket, insanların daha iyi kararlar almasına yardımcı olan şeffaf bir rehberlik sağlamak için özerk bir şekilde öğrenebilen ve her döngüde daha akıllı hâle gelmek üzere tasarlanan bir teknolojiyle çözüm getiriyor.

Karbon sıfır için yapay zekâ

Boston Consulting Group CO2 AI isimli girişim, şirketlerin emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmelerine, simüle etmelerine, izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak yapay zekâ destekli bir çözüm sunuyor. CO2 AI, emisyon ölçümünün doğruluğunu artırmak, hesaplamaları otomatikleştirmek ve otomatik azaltma kolları önerileri gibi gelişmiş özelliklerle karar vermeyi desteklemek için derin öğrenme ve grafik teorisinden yararlanıyor. Bu girişim, büyük şirketler için %30-%40 emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor.

Sürdürülebilir rehberlik

Kaliforniya merkezli bir diğer şirket Watershed; şirketlerin büyük ölçekli, temiz, yenilenebilir enerji benimsenmesini hızlandırma görevini üstlenmiş bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Erken aşamadaki pazar değerlendirmesinden teknoloji uygulamasına kadar uzanan uçtan uca çözümler sunuyor.

Şirket, veri analizi için yapay zekâ kullanıyor.

Bunu nasıl mı yapıyor dersiniz? İşte şöyle: Şirketlere her bir kilogram karbonun nereden geldiğini gösteriyor. Belirli tedarikçilere ilişkin ayrıntılı verilerle Kapsam 3 emisyonlarını analiz etmek, sektörlerine karşı kıyaslama yapmak ve yüksek emisyonlu satıcıları ve kategorileri belirlemek için yapay zekâdan destek alıyor.

Optimizasyon ile karbon emisyonu kontrol edilebilir

Montreal merkezli BrainBox AI, dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden ve sera gazı yayıcılarından biri olan binaları proaktif olarak optimize etmek için kendi kendini uyarlayan yapay zekâ teknolojisini kullanıyor.

Bu enerji kullanımının önde gelen katkılarından birinin binaların ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinden geldiği genellikle göz ardı edilir. Ticari binaların enerji tüketiminin %45’i ile %30’u genellikle boşa harcanan HVAC’den geliyor.

Karbon emisyonu için 1. adım: A Planı

Berlin merkezli Plan A; otomatikleştirilmiş karbon muhasebesi, karbondan arındırma ve raporlama için tüm dünyadaki müşterilere hizmet veren yapay zekâ ve dijital güdümlü bir SaaS platformu ile çözüm geliştiriyor. Teknolojileri, şirketlerin olumsuz çevresel etkilerini azaltırken aynı zamanda karbon muhasebesini yönetmelerine olanak tanıyor. Plan A, firmalara net sıfır karbon emisyonu elde etme çabalarında hayati bir rol oynama yetkisi vermeyi hedefliyor.

Bu şirketler, endüstri sektörlerinde çevresel etkileri azaltırken herkesin yaşam kalitesini iyileştirmek için yapay zekâ araçlarından yararlanan yazılım ve donanım çözümleri geliştiriyor. İnsanlık için atmosferi karbondan arındırmaktan ve iklim değişikliğine karşı mücadeleyi kazanmaktan daha önemli bir yapay zekâ çözümü geliştirilebilir mi, yanıtı size bırakıyoruz.

Kaynak: Forbes

Share:

administrator

1996 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde gördüğü lisans eğitiminden sonra odağını gıdaya çeviren Elif, Mutfak Sanatları Akademisi Profesyonel Aşçılık mezunu ve Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojileri öğrencisi. Merakının izinde farkındalığını besleyecek her türlü konuya olan ilgisiyle anlamlı bir gelecek inşasına katkıda bulunmaya çalışıyor.