Dijital dünyada yetkin olmak, bilindik çalışma kavramlarının ötesine geçiyor. Çalışanların, her biri giderek daha da dijitalleşen bir iş yerinde başarılı olmaları için gerekli olan çok çeşitli dijital becerilere sahip olmaları gerekiyor. Çalışma şeklimiz değiştikçe bazı meslekler için gereken okuryazarlık derecesi de değişiyor.

Önümüzdeki beş yılda iş gücünün yüzde 90’ının e-posta veya şirket yazılımı kullanmak gibi en azından temel bilgisayar becerileri gerektireceği öngörülüyor. Önümüzdeki 2-3 yılda dijital sistemlerin kullanılması, yapılandırılması ve inşa edilmesi için ise yüzde 50’nin üzerinde bir talep olması bekleniyor. Dijital okuryazarlıktan yoksun olanlar kısa sürede kendilerini çok büyük bir gerileme içinde bulabilir. İş yerinizde dijital okuryazarlığı teşvik etmek, tüm organizasyonun teknoloji odaklı bir gelecek için üretken, rekabetçi ve hazır olmasını sağlamak için önemli bir adım olacaktır.

Digital Work Research direktörü Elizabeth Marsh’a göre, dijital bir dönüşüm üstlenmek isteyen kuruluşların dijital olarak yetenekli bir iş gücü geliştirmek için zaman ve kaynak harcaması gerekiyor. Marsh ve diğer dijital araştırmacılar için dijital okuryazarlık, bilgisayar kullanma becerisine sahip olmayı gerektirmiyor. Aksine, bireylerin dijital araçları ve olanakları güvenle kullanmak zorunda olmalarının farkındalığı, zihniyeti ve kabiliyeti yatıyor.

Dijital İş Yeri Becerileri Çerçevesi’nde özetlenen araştırması ile Marsh, bulgularını dijital okuryazarlığın dört ana ilkesine göre dayandırıyor:

Dijital iş yerini kullanma

Hemen hemen her modern iş yerinde, günlük görevlerimizi tamamlamak için kullandığımız araçlar çoğunlukla dijital sistemler. Her yerde bulunmalarına rağmen, OECD’nin Dijital Dünyada Beceriler başlıklı raporunda, her gün işte yazılım kullananların yüzde 40’ından fazlasının dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak için gereken becerilere sahip olmadığı ifadesi yer alıyor.

Bu tutarsızlıkla mücadele etmek için Marsh temel dijital beceriler geliştirmek ve bir organizasyon boyunca bunlara dayanmak için dört aşamalı bir süreç (kurulma, koruma, iyileştirme ve yenilikçilik) öneriyor. Bu süreci farklı kişisel beceri seviyelerine göre ayırmak, liderlik pozisyonlarında bulunanların bireysel öğrenmeyi daha kolay hale getirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda risk faktörlerini ve bunlardan korunmaların farkındalığı yanında daha fazla üretkenliği teşvik ediyor.

İşle ve uygula

Bilgiyi belirleme, değerlendirme, özümseme ve uygulama konusunda başkalarına nasıl rehberlik edileceğini bilmek, teknoloji açısından zengin çalışma ortamları için hayati öneme sahip bir dizi beceriden ibaret. İnsanların görevleri tamamlamak için bilgi aramada harcadıkları zaman miktarı şaşırtıcı. Örneğin, bilgi bulma ve yönetme yoluyla verimliliğin yüzde 21’i kaybediliyor ve bu günlük ortalama iki saatten fazla bir zamana tekabül ediyor.

Marsh için, Bilişim Teknolojileri liderliğinin rolü, çalışanlarına ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde arayabilmeleri için doğru becerileri sağlamak. Arama için doğru yapının sağlanmasının yanı sıra, Marsh, çalışanların görevleri tamamlamak için çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirme ve özümseme konusunda da okuma becerisine sahip olmaları gerektiği konusunda ısrar ediyor. Dijital okuryazar çalışanlar bilgi kalıplarını, temalarını ve eğilimlerini saptayabiliyor ve bunları işlerine etkili bir şekilde uygulayabiliyor. Böylece günümüz iş gücünde büyük bir öneme sahip olan hız becerisi kazanılıyor.

Oluştur ve bağlan

Bilgilerin aranması ve konumlandırılması önemli olmakla birlikte, yaratıcılık bir iş yerinde önemli bir bileşen. Sektörden bağımsız olarak, ilgi çekici içerik oluşturma, onu bir izleyici kitlesine bağlama ve iş birliğine ilham verme yeteneği, aktif ve dijital odaklı herhangi bir organizasyon için hayati önem taşıyan beceriler.

Marsh’ın dijital okuryazarlık çerçevesi şunları vurguluyor:

  • Çalışanların içerik oluşturma becerilerini çeşitli biçimlerde artırmak,
  • İzleyici, bağlam ve kanala uyacak şekilde kurum genelinde en uygun araçları ve teknolojiyi kullanmak,
  • İş yerinde başkalarıyla bağlantı kurmak ve onlarla bağlantı kurmak için sanal veya başka türlü iletişim becerileri geliştirmek,
  • Bilgi paylaşmak ve ortak görevler veya hedeflere ulaşmak için dijital iş yerini kullanan diğer kişilerle iş birliği yapmak.

Zamanın yaklaşık yüzde 15’i verimsiz iletişime harcandığından, ilginç içeriklerin güvenle, akıcı ve iş birliğine dayalı olarak nasıl üretildiğini anlamak tüm çalışanlar için kritik bir öneme sahip kazanım olacaktır.

Düşün ve uyarla

Marsh, dijital okuryazarlığın önemli bir bölümünün, dijital ve fiziksel çevrenin odaklanmış ve özenli çalışmaları destekleyecek şekilde nasıl uyarlanacağını vurguluyor. Marsh için bu son dijital okuryazarlık becerileri kümesi (katılmak, esnek olmak, öğrenmek, yansıtmak), çalışanların refahı ile olduğu gibi teknik yeterliliğe de dayanıyor. Kendini bilen çalışanlar dijital ortamlara bireysel tepki verdikleri için daha kolay etkileşime girdiklerinden, kendi iş deneyimlerini daha iyi hale getirme adına kendi öğrenmelerini daha iyi yapılandırıyor.

Kurumların yaşadığı en önemli faydalardan biri çalışan memnuniyeti. Çalışan memnuniyeti ile birlikte genel üretkenlik dijital okuryazarlığın artmasına neden oluyor. Bulgular, çalışanların Bilişim Teknolojileri ile ilgili meselelerle uğraşmak için günde 22 dakika harcadıklarını ve yetersiz BT kaynakları veya yetersiz dijital beceriler nedeniyle üretkenlik zamanının %8’ini kaybedebileceğini gösteriyor. Günde 25 dakikaya kadar üretken zaman kazanmanın geri dönüşünü sağlayacak kısa ve uzun vadeli iyileşmeleri herkes adına olumlu sonuçlar getirecektir. Sonuçta, kendine güvenen “çalışan”lar mutlu ve iyi “çalışan”lardırDijit. Eğitimin maliyeti birçok kuruluş için bir engel olabilirken, ‘dijital IQ’larını yükseltmek için zaman ve para harcayanlar bu yatırımın meyvelerini alıyor.

Kaynak:technewsworld

 

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir