Temiz araçlar kullanarak temiz suya ulaşımın sağlanması iklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu günlerde büyüyen bir ihtiyaç. Özellikle Güney Afrika ve Hindistan’da su kıtlığı günden güne artarken su-enerji ilişkisi sürdürülebilir küresel kalkınmayı etkileyen en önemli konulardan birisi haline geldi. Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST)’ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan bir cihaz, güneş enerjisini kullanarak tuzlu suyu temizleyebiliyor. Silikon güneş panelleri, emdikleri ışığın yaklaşık yüzde 20’sini alıyor ve ışığı elektriğe dönüştürüyor. Bu yüzde artarken bilim insanları hiçbir fotovoltaik (PV) panelin ışığın yüzde 27’sinden fazlasını ememeyeceğini tahmin ediyor. Böylece panel ısı üretirken önemli bir miktardaki ışığı yansıtıyor. Oluşturulan cihaz PV’nin atık ısısını etkili bir şekilde kullanarak hem elektrik hem de tatlı su üretiminde yüksek verimlilik sağlıyor.

Ekip ısıyı tutmak için gözenekli hidrofobik membranlar ve ısı iletim katmanları ile ayrılmış bir yığın su kanalı oluşturdu. Bu katmanlar, ticari bir PV panelinin tabanına sabit duruyor. Panelden gelen ısı deniz suyunu üst kanalda buharlaştırıp gözenekli zardan geçerek son kanalda tatlı su haline geliyor. Ekip bunlara ek olarak deniz suyunun buharını da kullandı. Bir sonraki deniz suyu kanalına ısı ileten katman, ısıyı toplayarak cihazın bu enerjiyi geri dönüştürmesini ve daha fazla tatlı su oluşturmasını sağladı. Testlerde her saat/metre kare güneş paneli yüzeyinde 1.64 litre su üretildi.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında tarım için yeterli miktarda suyun ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bildiğimiz üzere dikey tarım gibi birçok yenilik alan ve enerji tasarrufu sağlamak için yapılıyor. Tarım arazileri için tuzlu suyun kullanabilmesi dünyadaki suyun tüketilme biçimini kökten değiştirecektir.

Kaynak: populermechanics

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir