Duygunun nörobiyolojik temellerini anlamak, bireyin duygusal durumunun nesnel okumalarına dayanır. Özellikle bu durum hayvan modellerinde büyük bir sorun teşkil ediyor. Sevinç, pişmanlık ve empati gibi duyguların insanlar dışındaki hayvanlarda nasıl çalıştığını anlamaya çalışan bilim insanları bu sefer fareleri duygusal bir iş için teste tabii tuttu. Pek çok insan dikkat etmese de -her canlı gibi- farelerin de duyguları var. Öyle ki neşe, korku, acı ve diğer temel duygular onların tüylü küçük yüzlerinde belirebiliyor. Araştırmacılar, makine öğrenimi araçlarıyla farelerin bu duygu ifadelerini tespit etti.

duygu tespiti için makine öğrenimi
Pek çok insan dikkat etmese de -her canlı gibi- farelerin de duyguları var.

Farelerin duygusal olarak göze çarpan olaylar ile ilgili yüz ifadeleri sergilediğini tespit eden ekip, farklı uyaranların uyandırdığı fare yüz ifadeleri, insanlarda temel duygulara benzer şekilde duygusal kategoriler halinde sınıflandırdılar. Makine öğrenimi algoritmaları, milisaniye zaman ölçeklerinde fare yüz ifadelerini nesnel ve niceliksel olarak kategorize etti. Farklı duyuşsal koşullar altında karşılaşılan aynı duyusal uyaranın değişen içsel değerini yansıttı. Yüz ifadeleri yoğunluk, değerlik ve sebat gibi duygu özelliklerini ortaya çıkardı.

Almanya, Martinsried’deki Max Planck Nörobiyoloji Enstitüsü‘nden sinirbilimci Nadine Gogolla ve meslektaşları, farklı duyguları ortaya çıkarmak için incelenmiş farelerin deneyimleri ile ilgili bilgi verdi. Farelerde şekerli su zevki uyandırırken, acı kinin suyu tiksinti yarattı, lityum klorür enjeksiyonu bulantılı bir halsizlik uyandırdı. Her bir deneme için yüksek hızlı video kameralar farelerin kulaklarında, burunlarında, bıyıklarında ve yüzün diğer kısımlarındaki hafif hareketleri yakaladı.

“Gözlemciler genellikle farenin yüzünde bir şeyler olduğunu görebiliyorlar. Ancak bu ince ipuçlarını duygulara çevirmek “özellikle eğitimsiz bir insan için” gerçekten zor.”

-Gogolla

 

Araştırmacılar, makine öğrenme tekniklerinin işi güzel bir şekilde ele aldığını tespit etti. Yöntemler, iyi veya kötü deneyimlerle gelen ince yüz hareketlerini yakalayabildi. Örneğin, bir fare tatlı su içerken kulakları öne doğru hareket ediyor, burnu aşağı (ağıza) doğru hareket ederken; acı kinin tattığında kulaklarını doğrudan geriye kapatıyor ve burun da hafifçe geriye doğru çekiliyor. Gözlemciler bu mimiklerden yola çıkarak farelerin memnun olup olmadıklarına dair bir sonuca varabiliyor.

fare duygu makine öğrenimi
Yüksek hızlı video kameralar farelerin kulaklarında, burunlarında, bıyıklarında ve yüzün diğer kısımlarındaki hafif hareketleri yakaladı.

Diğer analizler, farelerin beyinlerindeki sinir hücrelerinin aktivitesini de farklı duygularla değiştirdi. Bu hücreler, insan duygularına da dahil olduğu bilinen derin gömülü bir yer olan insular kortekste bulunuyor. Beyin aktivitesi ve yüz ifadeleri arasındaki bu bağlantılar, duyguların sinirsel temeli ve kaygı gibi bozukluklarda neyin ters gittiğine dair fikirlere yol açabilir.

Böylece öznel duygu durumlarının yoğunluğu, değeri ve sürekliliği tek tek hayvanlarda çözülebilir. İnsular kortekste spesifik yüz ifadelerinin tanımlanmasına izin verdiği için makine öğrenimini kullanmak, özellikle insanlar için temel oluşturacak bir nörobilim çalışmasına yön verebilir.

Kaynak: sciencenews

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir