Dünyadaki doğal kaynakların %75’i inşaat sektöründe kullanılıyor

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayınlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine göre Türkiye Cumhuriyeti 44 firma ile dünya ikincisi olarak yer alıyor. İlk sırada ise ülkemizde de birçok projeye imza atmış olan Çin‘in müteahhitleri bulunuyor. Hali hazırda devam eden ve planlanan projeleri incelemek isterseniz bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Taş, kum ve demir başta olmak üzere birçok sınırlı kaynak, büyük miktarlarda çıkarılıyor. Tüm bu tüketimin yanında muazzam miktarlarda atık üretiliyor. Bu atıklar, düzenli bir şekilde bertaraf edilmek, küçük parçalara ayrılmak ve imha alanlarında dönüştürülmek yerine çöplüklerde düzenli olarak depolanıyor ya da okyanusun dibini boyluyor. Atılan malzemeleri üretim döngüsüne yeniden dahil ederek gerçekleştirilen geri dönüşüm süreci ham madde tüketimini azaltarak toplam atık hacmini minimuma indirebilir. Bu süreç sonucunda binlerce insan için potansiyel yeni iş alanları meydana gelebilir.

Süreci başlatmak için verimli bir ayırma ve toplama sistemi gerekiyor. Bu noktada birçok sektörde iyileştirme süreçlerine dahil edilen, Toyota Mühendislik’te doğmuş 5S tekniğinden faydalanılabilir.

5S tekniği
5S tekniğinin değerleri

Yaygın kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler

Sınıflandırmalar her ülkede farklılık gösterse de, genellikle iki temel üzerinde odaklanıyor. Birinci temel, çoğu inşaat atığını temsil eden beton, seramik, taş ve harç malzemelerine odaklanıyor. İkinci temel ahşap, metal, cam, plastik, alçı ve diğerlerine odaklanıyor.

Çelik daha düşük çevresel etkiye neden olmakla birlikte ham maddelerin çıkarılmasını tamamen ortadan kaldırabilir

Çelik, yüksek ısılı bir fırında ısıtılan demir cevheri ve kömür kombinasyonundan veya elektrikli bir fırında yapılan hurda geri dönüşümü ile elde edilebilir. Çeliğin geri dönüşümü, askerlerin yeni silahlar üretmek için siperlerde bıraktığı savaş araçlarını toplayan Roma İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Anlaşılacağı üzere çelik, kalite kaybı olmadan sonsuz bir şekilde yeni nesnelere dönüştürülebiliyor. Geri dönüştürüldüğünde, elektrik tüketimi %80 oranında azalıyor.

Geri dönüştürülmüş beton kullanımı inşaat atıklarının yeniden kullanılmasını ve inşaat maliyetlerinin azaltılmasını sağlar

Sertleşmiş betonun geri dönüştürülmesinde kullanılan özel bir kırıcı ile “geri dönüştürülmüş agrega” olarak bilinen bir malzeme elde ediliyor. Yakın zamana kadar geri dönüştürülmüş beton inşaatlarda sadece alt zemin olarak kullanılıyordu. Ancak testler, beton agreganın doğru teknolojiler kullanılarak, istenen yapıda elemanlar oluşturabildiğini gösterdi.

agrega
Geri dönüştürülmüş agrega

Bunun yanı sıra dönüştürülmüş agregalar birim hacim başına kullanılmamış betondan %10 ile %15 arasında daha hafif seyrediyor. Bu da metreküp başına daha az ağırlık ve dolayısıyla daha az malzeme, nakliye ve toplam proje maliyeti kullanımını gerektiriyor. 

Geri dönüştürülmüş odun kullanımı popüler hâle gelmeye başladı

Sert ağaçlar düzgün istiflendiği takdirde yüzyıllar boyunca kullanılabilir. Endüstride kullanılacak büyük yapısal parçaların yapımında sandık, palet veya destek gibi diğer muhtelif malzemelerin üretimi için odunlar çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Yumuşak odunlar daha ucuz olmakla birlikte özellikle panel endüstrisi için geri dönüştürülebilir bir ham madde olarak kullanılabilir.  Diğer bir seçenek ise odun atıklarını endüstriyel fırınlarda yakarak biyo kütle üretimi için bertaraf etmek olabilir.

Sıvalarda geri dönüştürülmüş alçı kullanılabilir

Kullanılan alçının yanlış atılması, toprak ve yer altı suyunu kirleten yanıcı ve yüksek derecede toksik hidrojen sülfür yayılımına neden olabilir. Bununla birlikte, geri dönüştürülmüş sıva uygun bir şekilde işlenirse, nispeten düşük bir maliyetle geleneksel sıva ile aynı fiziksel ve mekanik özellikleri muhafaza edebilir.

Pencere camının geri dönüşümüde birtakım sorunlar yaşanabilir

Cam şişeler ve kaplar yüksek oranda geri dönüştürülebilir olmasına rağmen farklı kimyasal bileşimi ve erime sıcaklığı nedeniyle cam nesnelerle birlikte geri dönüştürülemiyor. Bununla birlikte pencere camı eritilip, yeniden üretilebiliyor. Üretilen cam asfalta dahil edilebilir veya sarı ve beyaz yansıtıcı yol boyalarında birleştirilebilir. Kaldı ki kırık camlar, zemin ve granit tezgahlar oluşturmak için betonla birleştiriliyor.

Doğal kaynak kullanımı ve üretim maliyetlerinin azalmasıyla atık depolama alanlarına atık gönderme ihtiyacı ortadan kalkabilir

Dikkat edildiği takdirde, bu atıkların yeniden kullanımı için muazzam bir potansiyeli olabilir. Uygun işleme merkezlerine verilir ve doğru şekilde işlenirse, geri dönüştürülen malzemeler ihtiyaç duyulan yeni bileşenleri oluşturmak için doğal kaynaklardan çıkarılan malzemelerin yerini alabilir.

Bunların dışında başka birçok malzeme yeniden kullanım ve geri dönüşüm seçeneklerine sahip olabilir. Tabii ki, çevre üzerindeki etkileri dikkate alınarak işlenmesi gereken asbest, lateks boya, kimyasal çözücüler, yapıştırıcılar ve kurşun bazlı boya gibi maddeler de varlıklarını sürdürüyor.

Geri dönüşüm hem çevre hem de tüketici için düşük maliyet kapılarına yol açabilir. Yapılı çevrenin daha sürdürülebilir hâle getirilmesiyle ilgili endişelerin artmasıyla, bir malzemenin dahi  yaşam döngüsü hakkında baştan sona düşünmek hayati önem taşıyor.

[button color=”red” size=”normal” alignment=”center” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://www.gelecekburada.net/cevresel-ayak-izleri-azaliyor-kurumsal-surdurulebilirlik-hamleleri/”]Çevresel Ayak İzleri Azalıyor: Kurumsal Sürdürülebilirlik Hamleleri[/button]

İleri Okuma: Ipea

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.