Cep telefonu verileri, toplumun ve insanın durumu hakkındaki ayrıntıların gerçek bir yansıması olarak yerini koruyor. Sosyoekonomik bir çalışma yapılabilmesi için toplanması gereken en önemli veriler genellikle nüfus sayımlarından geliyor. Araştırmacılar bu verileri hareketlilik modellerini daha iyi anlamak, insan üreme stratejilerini incelemek ve okuryazarlık düzeylerini ölçmek için kullanırken ekonomistler ise gelişmekte olan ülkelerdeki zenginliği haritalamak için kullanıyor. Bu veriler nüfusun büyüklüğünü, coğrafi dağılımını, yaşını, cinsiyet yapısını ve diğer birçok ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Ancak bu tarz çalışmaların yapılması için dikkatli analiz ve nispeten istikrarlı bir toplum gerekiyor.

Günümüzde ekonomistler, sosyologlar ve politika uzmanları veri toplamak için daha ucuz ve daha hızlı bir yol olan cep telefonlarını kullanarak bu zorlukları ve yanılma payını ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Sonuçta cep telefonları, gelişmekte olan ülkelerde, elektrifikasyon gibi diğer hizmetlerden daha hızlı bir şekilde yayıldı. Örneğin Senegal’de hanelerin sadece %24’ünde elektrik varken %75’inde cep telefonu bulunuyor. İnsanlar muhtemelen telefonlarını arabalarda, komşularda veya mümkün olan diğer yerlerde şarj ediyor.

Cep telefonu verilerinin ne kadar yararlı olabileceği ile ilgili Singapur’daki Future Cities Laboratory’de yapılan çalışmada araştırmacılar, Senegal’in cep telefonu verilerini analiz etti. Elde edilen veriler tüm ülkenin altyapı planlamasına yardımcı olma potansiyeli taşıyor.

“Amacımız, ortaya çıkan verileri gelişmekte olan ülkelerde altyapı planlaması için bilgi toplama lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanmaktır.” 

Ekip çalışmaya Senegal’deki son nüfus sayımı 2013’ten kalma nüfus verileriyle başladı. Bu veriler ülkenin 552 belediyesindeki veya idari bölümlerdeki nüfus yoğunluğunu ölçtü. Ayrıca çağrı ve metin sayısı, aradıkları telefon direkleri, çağrı uzunluğu da dahil olmak üzere tüm ülke için anonimleştirilmiş cep telefonu verileri topladılar. Ekip ayrıca altyapı planlaması için önemli bir önlem olan elektrik tüketimi hakkında veri topladı. Geceleri ülkenin uydu görüntülerini kullanarak ve her komünde üretilen ışık miktarını ölçerek tahmin ettiler.

“Senegal’in çeşitli veri kümelerini, cep telefonu verilerinin altyapı planlaması için yetersiz nüfus sayımı verilerini değiştirme potansiyelini değerlendirmek için birleştiriyoruz.”

Sonuçlar bazı ilginç sürprizler sunuyor. Örneğin, cep telefonu faaliyetinin nüfus sayımında bulunan nüfus yoğunluğu ile güçlü bir şekilde ilişkili olmadığını bulmuşlar. Ancak cep telefonu etkinliği elektrik tüketimi ile güçlü bir şekilde ilişkili. Ekip, veriler nüfusun üçte birini kapsıyor olsa bile, nüfus yoğunluğu ve elektrik tüketimi hakkında daha iyi bir tahmin sunmak için cep telefonu verilerini nasıl işleyebileceklerini göstermeye devam ediyor. Planlamacıların bu tür iç görülerden nasıl faydalanabileceğini hayal etmek zor değil.

Verileri nispeten düşük maliyetle düzenli olarak güncellemek kolay. Bu, toplanması oldukça pahalı olan ve nispeten nadiren güncellenen nüfus sayımı verilerine göre tam tersi bir yaklaşımı ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte, şu ana kadar elde edilen sonuçlar, cep telefonu verilerinin devlet kurumlarının, planlamacılarının ve ekonomistlerin ekonomileri ve altyapı planlamasını ölçme ve düşünme biçimini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu veriler, yoksulluğu ve bu gibi yerlerde girişimciliği artırmaya önemli bir katkı sağlayabilir.

Kaynak: arxiv

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.