Çam ağacı olmadan Noel düşünülemezken sürdürülebilir bir ağaç mı yoksa plastik bir ağaç mı tercih edilmeli sorusu Noel’i çam ağacı olmadan kutlamayanların düşünmesi gereken önemli bir konu. Herhangi bir plastik malzemenin çevre dostu bir seçenek olmadığını biliyoruz. Plastik ağaç üretmek için çok fazla enerji harcanıyor. Yıllarca plastik bir Noel ağacı kullanabilseniz de çoğu geri dönüştürülemiyor ve sıklıkla eskisi yerine yenisi tercih ediliyor.

Ancak doğal ağaçlar plastik Noel ağaçları yerine muhakkak daha yeşil bir seçenek değil. İngiltere her yıl yaklaşık 8 milyon doğal Noel ağacı kullanıyor ve ne yazık ki bu ağaçların 7 milyonu çöpe atılıyor. Kalan diğer milyonlar çoğunlukla kompost olarak kullanılıyor olsa da çoğu insan 3.2 ile 3.8 cm arasındaki çam iğnelerinin düşük pH değerinin toprağı asitli hale getireceği varsayımından bihaber. Norveç ladin ve Nordmann köknar gibi Noel ağaçları, diğer ağaç yapraklarına kıyasla daha uzun zaman alan yüz binlerce çam iğnesine sahip ve bu ağaçlar çürüdüklerinde büyük miktarda sera gazı yayıyor.

“2 metre uzunluğunda gerçek bir Noel ağacının karbon ayakizi, çöplükte bitmesi durumunda 16 kg karbondioksite eşdeğer. Her yıl düzenli depolama alanlarının tükenmesine neden olan 7 milyon ağaçtan 100.000 ton sera gazı yayılıyor.”

Carbon Trust

Çam iğnelerini ve ağaçları tekrar kullanarak bu soruna çözüm bulmak isteyen Sheffield Üniversitesi çam iğnelerinden alabileceğimiz faydalı ürünler olup olmadığını araştırıyor. Çoğu bitki biyokütlesi gibi bir çam iğnesinin yüzde 85’i karbonhidrat ve aromatik bileşikler bakımından zengin olan lignoselüloz olarak bilinen yapısal olarak kompleks bir polimer içeriyor. Lignoselülozun yapısal rijitliği, onu parçalamak için gereken yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle çoğu endüstriyel işlemde dikkatsiz ve işe yaramaz kılıyor.

Norveç Ladin

Araştırma bu polimerin karmaşık yapısının, endüstriyel imalatta önemli ham maddeler olan şeker, organik asit ve fenolik gibi yüksek değerli ve düşük moleküler ağırlıklı basit endüstriyel kimyasal ham maddelere nasıl bölünebileceği üzerine odaklanıyor.

Çam İğnesi

Su gibi çevre dostu çözücüleri kullanan sıvılaştırma adı verilen bir işlemle çam iğneleri biyo-char adı verilen katı bir yan ürünle bir sıvıya dönüştürülüyor. Sıcak çözücü çam iğnelerinin karmaşık kimyasal yapısını sıvıyı oluşturan daha küçük kimyasal moleküllere ayırmaya yardımcı oluyor. Bu sıvı ürün tipik olarak glukoz, asetik asit ve fenol ile sonuçlanıyor. Glikoz gıda için tatlandırıcıların üretiminde, boya yapımında asetik asit, yapıştırıcılar ve hatta sirke ve ilaç yapımında fenol üretiminde kullanılıyor. Bu işlemden elde edilen ürünlerin hiçbiri israf edilmeden diğer kimyasal reaksiyonlar için katalizör olarak kullanılabilir.

Nordmann Köknar

Ağacın da özellikle taze olması gerekmiyor çünkü bu çalışmada uygulanan işlem hem kuru hem de ıslak biyokütleyi etkili bir şekilde idare ediyor. Bu da pahalı bir kurutma işlemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Sıvılaştırma tekniğinin, etkinliği biyokütlenin nem içeriğine bağlı olan yanma ve gazlaştırma gibi geleneksel teknolojilere göre önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yöntem aynı zamanda diğer biyokütle atık formlarıyla iyi çalışıyor ve herhangi bir çam türü için kullanılabiliyor. Bu süreç üzerine inşa edilmiş bir endüstri, mevcut biyokütle atıklarının büyük bölümünü gıda mahsulleri ve ormancılık yönetiminden hayati ürünlere dönüştürebilir. Biyokütle atığının değerli malzemelere dönüştürülmesinin yanı sıra, bu işlem, biyodizel imalat endüstrisinden istenmeyen bir yan ürün olan ham gliserol gibi daha az kullanışlı çözücülere değer katıyor.

Faydası çok büyük olan bu araştırma ithal yapay Noel ağaçlarına olan bağımlılığı azaltarak ve depolama alanına gönderilen biyokütle miktarını sınırlayarak karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ticari olarak ise daha önce atık olarak kabul edilen bir şeyden yeni ürünler oluşturarak endüstriyel süreçleri daha sürdürülebilir bir hale getirebilir. Günlük bir kutlamanın bitmesinden uzun bir süre sonra, orman ve tarımsal atıkları daha büyük ölçekte geri dönüştürmek için bu yöntemi kullanmaya devam edebilir, yıl boyunca ekosisteme daha fazla fayda sağlayabiliriz.

Kaynak: independent

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.