Bugünün aksine, dünya bir zamanlar birçok insanın ilgili türüne veya alt türüne ev sahipliği yapıyordu. En güçlü, en akıllı ya da en zeki olanın aksine ortam şartlarına en iyi uyum sağlayan tür günümüze kadar geldi. Araştırmacılar bugün hala genlerini taşıdığımız, yaklaşık yarım milyon yıl önce Afrika’da yaşayan gizemli bir “hayalet nüfus” buldu.  Bilinmeyen atalarımızın izleri, araştırmacıların Batı Afrika popülasyonlarının genomlarını analiz etmesiyle ortaya çıktı.

4 Batı Afrika Popülasyonu İncelendi

Araştırmacılar buldukları Batı Afrika popülasyonunun genomlarını analiz ettiklerinde DNA’larının beşte birinin kayıp akrabalardan geldiği sonucuna vardılar. Dört batı Afrika popülasyonundan 405 genom elde ettiler ve uzak geçmişte melezlemeden gelen bir gen akışının muhtemel olup olmadığını anlamak için istatistiksel teknikler kullandılar. İncelenen dört popülasyon ikisi Nijerya, her biri Sierra Leone ve Gambiya’dan olmak üzere üç ülkeden geliyor.

Modern Avrupalılar Neandertal genlerinin dağılmasını sağlarken, yerli Avustralyalılar, Polinezyalılar ve Melanezyalılar, bir başka arkaik insan grubu olan Denisovans‘tan genler taşıyor. Genetikçiler, modern batı Afrikalıların atalarının, on binlerce yıl önce henüz keşfedilmemiş eski insanlara karıştığından, eski Avrupalıların bir zamanlar Neandertallerle çiftleştiğinden şüpheleniyor.

Araştırmacılar modern insan genlerinden farklı görünen DNA parçaları için Afrika genomlarını araştırmaya devam etti. Bunları Neandertaller ve Denisova’lı genlerle karşılaştırarak DNA’nın bilinmeyen bir grup arkaik insandan geldiği sonucuna vardılar.

Afrika Popülasyonu Gen Havuzunu Şekillendiriyor

Bulgular kesin olmamakla birlikte söz konusu hayalet nüfusun, Neandertallerin ve modern insanların atalarından 360.000 ile 1 milyon yıl önce ayrıldığı görülüyor. Çalışmaya bakıldığıda bir çok tahmin yürütmek mümkün. Belki de 20.000 kişilik bir grup, son 124.000 yılda bir noktada modern batı Afrikalıların atalarıyla yetiştirilmiş, binlerce yıldır birden fazla çiftleşme dalgası olmuş ya da şimdiye kadar bilinmeyen arkaik insan akrabalarının bir dizi farklı popülasyonu ortaya çıkmış olabilir.

Araştırmacılar şimdi, bulunan bu eski genlerin nelere etki ettiğini çözmeye çalışıyor. Böyle bir çalışma eski toplumların nasıl olabileceğine dair daha iyi bir fikir edinmek için faydalı olabilir. Bu çalışmalar bize atalarımızın aslında kim olduklarını, nasıl etkileşime girdiklerini ve nerede bulunduklarını düşündürüyor. Elde edilen sonuçlar, arkaik ataların günümüz Batı Afrika popülasyonlarının gen havuzunu şekillendirmedeki önemli katkısını ortaya koyuyor.

Kaynak: advances.sciencemag

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.