Barselona şehir konseyi gelecek yıl akıllı şehir kapsamında iki pilot proje uygulayacak. Bunlardan birisi sürdürülebilir enerjiyi yol yüzeylerinden üretmek, diğeri ise şehrin yaşlı nüfusa yardım etmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceğine odaklanmak olacak.

“Teknolojinin şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak ve dijital dışlama yaratmamak için vatandaşların hizmetinde olması gerektiğine inanıyoruz. Sadece teknolojinin sağladığı zekâdan değil, aynı zamanda vatandaşlardan, deneyimlerinden, daha iyi kamu kararları almak için toplanabilecek bilgileri de kullanmalıyız.” –Barselona dijital inovasyon yetkilisi Michael Donaldson

Otomobiller şehirdeki kamusal alanın yaklaşık %60’ını işgal ediyor. İşgal edilen bu alanın ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması birçok dar boğazı rahata kavuşturabilir. Bu dar boğazın giderilmesi sadece trafiğin rahatlaması, yeşil alanların artması anlamına gelmiyor aynı zamanda vatandaşların yaşadığı modern şehirleri sensörler, kameralar, bataryalar ve telekom ağları ile donatmak anlamına geliyor.

Bazı sakinler ya arabalarını evlerinin dışında tutmak istedikleri ya da yerel işletmeler işlettikleri ve trafik akışını keserek işlerinin sekteye uğrayabileceklerini düşündükleri için bu plana karşı çıkıyor. Bu plan sokakları trafiğin gürültüsünden ve kirliliğinden kurtaracağı gibi hava kirliliği ile kaybedilebilecek onca şeyin önüne geçmiş olacak.

“Akıllı şehirler hakkındaki söylemimiz cinsiyet, ırk ve erişilebilirlik açısından çok kapsayıcı değildi. Elit beyaz için gerçekten iyi çalışan, geri kalanlarımız için pek iyi olmayan şehirler tasarlıyoruz.”

Bordeaux, Edinburgh, Floransa ve Manchester gibi diğer şehirlerle başlatılan plan kapsamında Barselona, ​​dijital kamusal alanda üretilen kişisel veya kişisel olmayan bilgiler olarak tanımlanan vatandaş verilerini kamusal olarak tanımlayarak sadece kamu yararına kullanıyor. Toplanan verileri nasıl topladıklarını ve bu toplanan verilerle ne yapacaklarını da şeffaf bir şekilde açıklıyorlar.

Şehirleri tüm vatandaşlar için kullanışlı bir hâle getirmek için daha önce göz ardı edilebilen kadın, ‘renkli’ ve engelli gibi diğer kamu sakinlerinin de görüşleri dikkate alınarak toplanan verilerin analiz ediliyor. Kent planlayıcılardan bazıları kadınların, çocukların ve yaşlıların nasıl dolaştıklarını öğrenmek için şehirdeki hareketlilik modelleri gibi farklı desenlere bakarak dengeyi ayarlamaya çalışıyor.

Kaynak: bbc

Share:

administrator

96'da İstanbul'da doğdu, Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümünde yüksek lisanına devam ederken İş Geliştirme alanında çalışıyor. Sonunda soru işareti olan her şeye ilgi duyarken geleceğin nerede olduğunu araştırıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir